CRM oraz crm - portal, szkolenia, doradztwo, dostawcy, programy i systemy crm

CRM - portal wiedzy o CRM

CRM - doradztwo   Szkolenia z CRM  Dostawcy CRM

CRM | portalCRM.pl

Crm to cała filozofia a nie tylko narzędzie

Wiadomości

Program Pracownicze Plany Kapitałowe w aplikacji

W styczniu 2019 r. weszła w życie ustawa dotycząca systemu PPK, który jest dobrowolny i ma na celu gromadzenie oszczędności długoterminowych przez pracowników. W lipcu 2019r. programem zostały objęte największe przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników. Od stycznia 2020r. do programu zostaną włączone średnie firmy, zatrudniające od 250 do 50 pracowników.  Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, jednak pracownicy zostaną do niego wpisani automatycznie.

Aby uprościć pracodawcom zarządzanie programem PPK, firmy informatyczne oferują wdrożenie aplikacji PPK. Dobra aplikacja pozwala na zintegrowanie z programami kadrowo-płacowymi lub na samodzielne działanie. Kluczowe funkcjonalności to ewidencjonowanie danych uczestników PPK, comiesięczne naliczanie składek i przesyłanie ich do wybranej instytucji - wymienia Przemysław Szuba z KOMPLUS, zajmujący się wdrożeniami aplikacji dla firm. Dużą zaletą jest również możliwość integracji z innymi systemami obsługiwanymi w przedsiębiorstwie. Pozwala to na precyzyjne dopasowanie systemu do działalności firmy.

Wysokość wpłat:

  • wpłata pracownika - 2% wynagrodzenia brutto + do 2 % dobrowolnie
  • wpłata pracodawcy - 1,5% wynagrodzenia brutto+ do 2,5% dobrowolnie
  • wpłata państwa - 250 zł na powitanie + 240 zł co rok

Uczestnicy programu:

  • pracownicy w wieku 18-54 lat - zostaną przypisani do programu automatycznie, chęć rezygnacji trzeba będzie złożyć na piśmie
  • pracownicy w wieku 55-70 lat - mogą przystąpić dobrowolnie do PPK składając wniosek u pracodawcy
  • pracownicy powyżej 70 lat -mogą uczestniczyć w programie jeśli złożyły wniosek o przystąpienie do programu przed 70 rokiem życia

Za zarządzanie programem PPK, odpowiednie naliczanie składek oraz terminowe ich wpłacanie odpowiedzialny jest Pracodawca. Wpłaty do systemu przekazywane są na indywidualne rachunki utworzone przez instytucję finansową wybraną przez Pracodawcę, upoważnioną do prowadzenia PPK i umieszczoną w ewidencji PPK.

Następny etap wdrożenia, który obejmie małe przedsiębiorstwa zatrudniające 20-50 pracowników nastąpi 1.07.2020r.

Więcej informacji  https://ppk.info/