CRM oraz crm - portal, szkolenia, doradztwo, dostawcy, programy i systemy crm

CRM - portal wiedzy o CRM

CRM - doradztwo   Szkolenia z CRM  Dostawcy CRM

CRM | portalCRM.pl

Crm to cała filozofia a nie tylko narzędzie

Wiadomości

System CRM z dofinansowaniem unijnym. Bony na cyfryzację

Od 20 września PARP rozpoczyna nabór na dotacje z działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji.

Unia Europejska przeznaczyła na projekt 110 mln złotych.  Firma może otrzymać do 85% dofinansowania na cyfryzację swojej organizacji.

Wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Bony na cyfryzację mają wesprzeć firmy we wdrażaniu technologii cyfrowych, które pozwolą przedsiębiorcom na dostosowanie sposobu funkcjonowania i rozwoju w warunkach epidemii.

Na co możesz przeznaczyć środki z dotacji?

  • zakup usług programistycznych i/lub zakup oprogramowania gotowego w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych – komponent fakultatywny projektu;
  • zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych)– komponent fakultatywny projektu;
  • zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu;Rozliczenie projektu nastąpi w bardzo korzystnej dla przedsiębiorców formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu.
  •  
     Warunki udziału w projekcie - https://www.parp.gov.pl/