CRM oraz crm - portal, szkolenia, doradztwo, dostawcy, programy i systemy crm

CRM - portal wiedzy o CRM

CRM - doradztwo   Szkolenia z CRM  Dostawcy CRM

CRM | portalCRM.pl

Crm to cała filozofia a nie tylko narzędzie

Wiadomości

Trendy w systemach CRM

Duże oczekiwania przedsiębiorców, zmiany w prowadzeniu sprzedaży wywołane pandemią a także rozwój technologii spowodował, że systemy sprzedażowe przechodzą przyspieszoną metamorfozę. Oprogramowanie CRM to już nie tylko narzędzie zarządzające bazą Klientów i gromadzące niezbędne dane. Aktualna sytuacja na świecie uruchomiła w sprzedaży kreatywność w poszukiwaniu nowych sposobów komunikacji, mocne koncentrowanie się na budowaniu relacji z trudniejszym do pozyskania Klientem i automatyzacji powtarzalnych czynności na które tracimy coraz więcej czasu.

Technologia AI

Artificial Intelligence, to systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję. Głównym celem tej technologii  jest odtworzenie ludzkiego sposobu postrzegania rzeczywistości i reagowania na nią. System wykonuje zadania naśladując inteligencję ludzką tzn. analizuje informacje, uczy się z nich i wykorzystuje usprawniając czynności które ma wykonać. Celem technologii AI jest odciążenie człowieka poprzez automatyzację procesów sprzedażowych tam gdzie jest to możliwe aby umożliwić mu podniesienie efektywności w tych obszarach sprzedaży gdzie jest niezastępowalny. AI wykorzystywana jest do analizy danych zawartych w CRM aby:

  • analizować zgłaszane problemy klientów i proponować działania zapobiegawcze/naprawcze
  • szkolić nowych pracowników poprzez podpowiadanie kolejnych działań w CRM zgodnie z przyjętym procesem sprzedażowym
  • spełniać rolę asystenta sprzedawcy: generować priorytetowe zadania na dany dzień,  zastępować pracownika w działaniach administracyjnych związanych z CRM, podpowiadać wykonanie działań np. zapisanie nowego klienta do CRM po analizie danych z maila lub numerze telefonu.

Integracja danych z wielu źródeł

Dotychczas głównym celem integracji było umożliwienie systemom wzajemne komunikowanie się i korzystanie ze swoich zasobów aby usprawnić realizację kluczowych procesów w firmie. Najczęściej przedsiębiorcy decydowali się na integracje wewnętrzne np. oprogramowania do obsługi księgowości np. ERP Optima lub zarządzania magazynem pod kątem usprawnienia sprzedaży. Nowym trendem jest integracja systemów CRM z aplikacjami zewnętrznymi i portalami społecznościowymi, wspierającymi budowanie relacji z Klientem. Im dokładniej poznamy zainteresowania oraz ścieżkę zawodową konkretnego odbiorcy, tym łatwiej zdefiniujemy jego potrzeby oraz oczekiwania.

Mobilność

Aplikacje mobilne przeszły długą drogę od nowinki technologicznej do jednego z najważniejszych narzędzi służących do tworzenia nowoczesnego biznesu. Szczególnie w sprzedaży, która opiera się na kontakcie z Klientem, mobilny system CRM idealnie sprawdza się w terenie i podczas spotkań, pozwalając na szybki dostęp do danych.

Chmura

Jest to rozwiązanie do którego przekonuje się co raz więcej przedsiębiorców. Zarządzanie danymi w chmurze pozwala nam na dostęp do plików czy systemu z niemal każdego miejsca na ziemi.  Całość umiejscowiona jest na zewnętrznym serwerze a dostęp do narzędzia odbywa się w trybie online przez przeglądarkę internetową – zarówno w wersji desktopowej jak i mobilnej. Takie rozwiązanie posiada bardzo wiele zalet: nie musimy kupować dodatkowego sprzętu i tworzyć własnej serwerowni, przechowując dane w chmurach, zapewniamy im większe bezpieczeństwo niż podczas przetrzymywania na nośnikach fizycznych! Dostawcy chmury posiadają zarówno wiedzę, jak i środki inwestycyjne służące do utrzymania i rozwijania zabezpieczeń dlatego zabezpieczenia są zawsze aktualne i dostosowane do najnowszych zagrożeń.